• 27 желтоқсан 2013

  • dastiw1 27 желтоқсан 2013, 17:09 dastiw1 жазбаны пікірледі Қазақ тілін қолдайтын OS CMS жүйелер
    Ал Drupal қайда? Оны да аударған еді ғой
  • dastiw1 27 желтоқсан 2013, 17:07 dastiw1 жазбаны пікірледі Percona XtraBackup
    Бұл SypexDumper сияқты бір бәле ме?