Нейрожелі негізінде өндірістің қауіптерін бағалаудың моделін құру

ӘОЖ 519.95 Е.Ж. Ешпанов, Д.М. Ескендирова (Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан Республикасы, E-mail: [email protected]) Нейрожелі негізінде өндірістің қауіптерін бағалаудың моделін құру Тәуекел (қауіп) адамзатқа қатысты кез – келген істе, әр түрлі шарттар мен факторларға байланысты кездесіп отырады. Адамдар тәуекелге қабылданған шешіміне (оң немесе теріс)...


  • +2