Verilog HDL тілі

Салем достар!!! Сіздердің назарларыңызға Verilog тілінің жалпы түсініктемесін жазып кеткім келеді.
Verilog, Verilog HDL (англ. Verilog Hardware Description Language) — бұл аппаратураны сипаттау тілі.Ол цифрлік микросхемаларды верификациялау, модельдеу жіне проекттеу үшін қолданылады. Verilog always процесс блогын ұсынады, ол контекстке байланысты аппаратураның әр түрлі типтерін сипаттайды.Блоктайтын айнымалылар бір процестің ағынын синхронизациялау үшін қолданылады.Verilog тілінде екі түрлі меншіктеу операторлары қолданылады: блоктайтын(=) және блоктамайтын(<=).Олардың арасындағы айырмашылықты түсіну үшін симулятордың жұмыс істеу принципін қарастыру керек.Реалды құрылғыда, мысалы, цифрлі схемада, жағдайлар бір мезгілде орындалуы мүмкін-кіріс сигнал өзгергенде онымен байланысты барлық элементтерде процесс басталады.Олар біртекті таралады және сәйкес шығыс сигналдың өзгеруіне алып келеді.Модельдеуші программа жағдайларды бір уақытта орындай алмайды, ол жағдайлардың тізімін құрады, олар бірінен кейін бірі орындалатын болады.Тізімдегі барлық процесстер орындалып болғаннан кейін, симулятор келесі уақытша қадамды өңдеуге кіріседі-уақыт интервалына модельдеу уақытын көбейтеді және осы қадамда орындалуы керек процесстер тізімін өңдейді.Блоктайтын меншіктеу операциясы басқа тізбекті операциялардың жүзеге асырылмауын қадағалайды.
Verilog HDL- ды VHDL – мен шатыстырмау керек.
VHDL (ағылш. VHSIC (Very high speed integrated circuits) Hardware Description Language) — интегралды микросхемалар аппаратурасын сипаттау тілі. VHDL тілі қазіргі кездегі еспетеу жүйелерінің аппаратурасын жасау барысында негізгі тіл болып табылады.
Бірінші кездерде бұл тіл модельдеу үшін арналған, бірақ кейінірек синтез үшін де жарамды болды. VHDL құралдарымен әр түрлі абстракция деңгейлерінде (құрылымдық, регистрлік тасымалдау, алгоритмикалық) жобалау мүмкіндігін береді. Иерархиялық жобалау мүмкіндігі де бар. Осы тілдің үш құрама бөлігін бөліп көрсетуге болады: алгоритмикалық — Ada және Pascal тілдеріне негізделген, бұл VHDL тіліне программалау тілдері қасиеттерін береді; мәселелік бақытталған – аппаратураны сипаттау тілі қасиетін беретін болмысы; объектілі-бағытталған – қазіргі уақытта қарқынды дамуда [6, 576].
VHDL тілінің стандарттары: 1987, 1991, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000 және 2002 жж.
VHDL сандық микросхемаларды сипаттау үшін құрылған, бірақ оның аналогты және сандық-аналогты схемаларды сипаттауға арналған VHDL AMS (Analog Mixed Signal) түрі де бар [7, 252].
Негізінен, VHDL-дан басқа аппаратураны сипаттау тілдері қазір көп. Олардың кең тарағандары: Verilog, SystemC, AHDL, Superlog, SystemVerilog6 UDL/I, VITAL.

Verilog – ты құрушылар оның синтаксисін С++ тіліне ұқсас етіп жасаған. Verilog тілінде жазылған аппаратура сипаттамасын программа деп атайды, бірақ программа деген мағына мұнда жүйенің құрылымын көрсетеді. Сонымен қатар Verilog тілінде «Программаның орындалуы» деген термин қолданылмайды.

Даму тарихы
Verilog 1983-1984 жылы қыста Automated Integrated Design Systems фирмасында аппаратураны модельдеу тілі ретінде Phil Moorby мен Prabhu Goel құрған. 1990 жылы Gateway Design Automation Cadence Design Systems-те сатып алынды. Cadence компаниясының Gateway’s Verilog и Verilog-XL simulator логикалық симуляторларына құқығы бар.
Verilog-95

VHDL тілі кең таралған соң, Cadence компаниясы тілдің стандартизациясына жеткісі келді. Verilog IEEE-ге IEEE 1364—1995 деп аталатын стандарт ретінде жіберілді.( Verilog-95)
Verilog 2001
Verilog-95 тіліне қосымша ретінде IEEE 1364—2001 (немесе Verilog-2001). Тағайындалды.
Verilog-2001 Verilog-95-тің жаңартылған версиясы. Біріншіден, ол белгі айнымалыларын қолдайды, файлдық енгізу – шығару жақсартылды. Синтаксисі өзгерді.
Verilog 2005
Verilog 2005 (стандарт IEEE 1364—2005) үлкен емес өзгертулер енгізді, спецификациялар мен жаңа синтаксистік конструкциялар қосылды.Мысалы: uwire кілттік сөзі
Verilog тілінің кейбір операциялары.  • +8
Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.