Git: қашықтан басқару нұсқаулығы(Кәзіргі таңда көп ұжым осыны қажет етер..)

Git қазіргі таңда көп қолданылатын нұсқаны басқару бақылау жүйе. Ал Git-пен жұмыс істеуді үйрену ол программа жазумен шұғылданушыларға қажет болары анық, сол үшін шетел ақпараттық ресурстарынан осы мақаланы аударып жазып отырмын.

Git-тің көптеген артықшылықтары бар, атап өтетін болсақ: қашықтықтан басқарудың қолайлылығы оның негізгі артықшылығы болып саналады. Ал төменде баяндайтынымыз осы Git-тің 5 бұйрығы болмақ. Бұл туралы мағлуматты және қолдану тәсілдерін игерсеңіз Git тің қашықтықтан басқаруын негізгі жақтан ұғынған болып есептелесіз. Олар:
  • git clone
  • git remote
  • git fetch
  • git pull
  • git push

Бұл мақала негізі әлі қолдана қоймаған жаңадан үйреніп жүрген қолданушыларға арналған, ең қарапайымынан бастап айтып осы жақтан басқаларға алғашқы түсінік қалтыру болып табылады.
Github

1.git clone

Әдетте бірінші қадам белгілі бір нұсқаны көшіруден басталады, осы кезде git clone бұйрықты жазу керек:
$ git clone <Нұсқасының адресі>

Мысалы Jquery дің бір нұсқасын көшірмекші болсақ, былай істейміз:
$ git clone https://github.com/jquery/jquery.git

Бұл бұйрық жергілікті бума жасайды, әрі бұл буманың аты Remote server-дің адресімен сәйкес келеді (яғни, jquery). Егер басқа бумаға орналастырмақшы болсаңыз онда git clone-ға екінші параметр жазуыңыз керек. Мысалы:
$ git clone <Нұсқасының адресі> <Жергілікті буманың аты> 

git көптеген келісімдерді орындауға қабілетті.
$ git clone http[s]://example.com/path/to/repo.git/
$ git clone ssh://example.com/path/to/repo.git/
$ git clone git://example.com/path/to/repo.git/
$ git clone /opt/git/project.git 
$ git clone file:///opt/git/project.git
$ git clone ftp[s]://example.com/path/to/repo.git/
$ git clone rsync://example.com/path/to/repo.git/


SSH та басқаша жазу үлгісі де қарастырылған
$ git clone [user@]example.com:path/to/repo.git/

Әдетте Git тің өзінің келісім үлгісі жүктеуде жылдамдығы ең жоғары болып есептеледі.

2.git remote

Әдетте басқаруға қолайлы болу үшін git әрбір қашықтан басқарушы компютерінің атын беруді міндеттейді. git remote дәл соларды басқару үшін қолданылады. git remote арқылы барлық қашықтық компьютерлердің тізімдігін шығарып алуға болады.
$ git remote

origin
-v ны қолданып солардың адресін анықтаймыз.
$ git remote -v
origin  [email protected]:jquery/jquery.git (fetch)
origin  [email protected]:jquery/jquery.git (push)

Жоғардағы бұйрық бізге қашықтықтағы origin екенін анықтап тұр.
Көшіргенде автоматты түрде origin-ге жалғанады, ал басқасын көшірмекші болсақ басқа ат беру керек.

$ git clone -o jQuery https :// github.com/jquery/jquery.git 
$ git remote

Бұнда jQuery-ді көшіру орындалады. -o басқасына жалғануды орындайды.

3.git fetch

Егер нұсқада жаңарту болса осы бұйрықты қолдану арқылы жүктеп алуға болады. Мысалы:
$ git fetch origin master

Бұныман origin-ның мастер тармағының жаңартылуын көшіріп аламыз.

4.git pull


Бұл бұйрықпен көшірілген жаңартуды жергілікті тармақпен біріктіреміз.
$ git pull origin next:master

Бұл жергілікті бумадағы master тармағын интернеттегі origin next тармағымен біріктіру.

5.git push


Бұл бұйрықпен жергілікті бумадағы жаңартуды интернеттегі бумаға жіберу болып табылады.
$ git push <Қашықтықтағы сервер> <Жергілікті буманың тармағы>:<интернеттігі буманың тармағы>


Қателіктер болса түзете берулеріңізді сұраймыз.
Мақаланың түп нұсқасы www.9v.kz/article/8 ге жәрияланды. Шет ел ақпараттық ресурстарынан аударылғандықтан қателіктер орын алу әбден мүмкін. Мамандардың түзету беруін күтеміз.

  • +1
1 пікір
raimbek
Негізі танысудың ең оңай жолы
git init
)).

Git-тің қашықтықтан басқару әдісі оның негізгі артықшылығы деп айта алмас едім. Өйткені мұндай қашықтықтан басқару мысалы svn-де де бар (сәл қиындау енді). Ал git-тің ең негізгі артықшылығы ол тармақталу мен орталықсыздандырылғандығында (28 әріп XD), оған байланысты localhost-та git-ті өте пайдалы құрал ретінде пайдалануға болады.
Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.